γνύξ

γνύξ, Adv., ([etym.] γόνυ)
A with bent knee, Il., always in phrase γνὺξ ἐριπών falling on the knee, 5.309,357,al.; later

γ. ἥμενος Arat.921

;

σφῆλεν γ. ἐπιόντα A.R.3.1310

; γ. ἑδριοῶσαι Orac. ap. Zos.2.6: in later Prose, Gal.UP3.15.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • γνυξ — γνύξ επίρρ. (Α) στα γόνατα ή με λυγισμένα γόνατα. [ΕΤΥΜΟΛ. < γόνυ, με μηδενισμένη βαθμίδα ρίζας και με κατάληξη ξ αναλογικά προς άλλα επιρρήματα (πρβλ. λαξ, πυξ κ.ά.)] …   Dictionary of Greek

 • γνύξ — with bent knee indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Hofknicks — Darstellung des Knickses Gemälde La révérence von William Adolphe Bouguereau Als Knicks wird die weibliche Höflichkeitsform des beidseitigen leichten Einknickens (daher die Bezeichnung) der Knie bezeichnet, verbunden u.U. mit einem leichten… …   Deutsch Wikipedia

 • Knicks (Gruß) — Darstellung des Knickses Gemälde La révérence von William Adolphe Bouguereau Als Knicks wird die weibliche Höflichkeitsform des beidseitigen leichten Einknickens (daher die Bezeichnung) der Knie bezeichnet, verbunden u.U. mit einem leichten… …   Deutsch Wikipedia

 • Knicks (Höflichkeitsform) — Darstellung des Knickses Gemälde La révérence von William Adolphe Bouguereau Als Knicks wird die weibliche Höflichkeitsform des beidseitigen leichten Einknickens (daher die Bezeichnung) der Knie bezeichnet, verbunden unter Umständen mit einem… …   Deutsch Wikipedia

 • книксен делать — приседать Ср. Провозглашались тосты в честь новорожденной, причем новорожденная делала каждый раз книксен... Гончаров. Обрыв. 5, 15. Ср. Вы осмотрелись и видите, что вы в юбке. Прическа головы, передник, талия и все в порядке. Вы очень довольны,… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Книксен делать — Книксенъ дѣлать присѣдать. Ср. Провозглашались тосты въ честь новорожденной, при чемъ новорожденная дѣлала каждый разъ книксенъ... Гончаровъ. Обрывъ. 5, 15. Ср. Вы осмотрѣлись и видите, что вы въ юпкѣ. Прическа головы, передникъ, талія и все въ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • λαξ — (Α λάξ) επίρρ. νεοελλ. φρ. «πυξ και λαξ» ή «πυξ λαξ» με γροθιές και με κλοτσιές («πυξ λαξ τόν έδιωξαν από το σπίτι») αρχ. με το πόδι, με τη φτέρνα (α. «λὰξ ἐν στἡθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος», Ομ. Ιλ. β. «ἀθέῳ ποδὶ λὰξ ἀτίσης», Αισχύλ.).… …   Dictionary of Greek

 • πρόχνυ — Α επίρρ. 1. ολοσχερώς, εξ ολοκλήρου («ὡς ὤφελλ Ἑλένης ἀπὸ φῡλον ὀλέσθαι πρόχνυ», Ομ. Οδ.) 2. γονατιστά, με τα γόνατα («πρόχνυ καθεζομένη», Ομ. Ιλ.) 3. πάρα πολύ («στύπος ἀμπέλου... πρόχνυ γεράνδρυον», Απολλ. Ρόδ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Το επίρρ. πρόχνυ είναι …   Dictionary of Greek

 • πυξ — πύξ ΝΑ επίρρ. φρ. «πυξ (και) λαξ» με γροθιές και κλοτσιές αρχ. 1. με την πυγμή, με τη γροθιά («πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα», Ομ. Ιλ.) 2. ως προς την πυγμαχία («πὺξ ἀγαθὸς Πολυδεύκης», Ομ. Ιλ.) 3. φρ. «πὺξ ἔχω τοὺς δακτύλους» έχω τα δάχτυλα… …   Dictionary of Greek

 • ĝenu-1, ĝneu- (*ĝḫneu-) —     ĝenu 1, ĝneu (*ĝḫneu )     English meaning: knee, joint     Deutsche Übersetzung: “Knie, Ecke, Winkel”     Grammatical information: n. inflection ĝonu, ĝenu̯és, ĝnubhís etc.; besides ein n stem according to O.Ind. jü nunī “die beiden… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.